Papíralapú utalványok

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Általános Szerződési Feltételek 2019. december 2-től módosultak, tekintettel arra, hogy az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. 2020. január 1-jétől kizárólag a beváltott utalványok Általános Szerződési Feltételek szerinti elszámolását végzi.

A módosult ÁSZF szerint Önnek nincs teendője az elfogadóhelyi szerződésének megszüntetésével kapcsolatban.

A szerződés automatikusan megszűnik, amennyiben az eddig megszokott határidők betartása mellett beküldött utalványok elszámolását követően az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. az arra vonatkozó szabályok szerint az utalványok ellenértékét megtérítette Önnek.

Az ÁSZF rendelkezik továbbá arról, hogy amennyiben Ön 2019-ben még az elektronikus Erzsébet-utalvány Plusz kártyát is el szeretné elfogadni, akkor a POS Adategyeztető Lapnak legkésőbb 2019. december 9-ig − igazolható módon *, postai úton be kell érkezni az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.-hez, a 1146 Budapest, Hermina út 63. postacímre. Mivel a kártyaelfogadáshoz szükséges technikai beállításoknak átfutási ideje van, ezért a fenti határidőt követően beérkezett POS Adategyeztető Lapokat már nem áll módunkban feldolgozni.

Összegezve a fent leírtakat, az utalványok elszámolásra történő beküldésével kapcsolatosan az eddig megszokott módon szükséges eljárni.  Teljes körű információkat az Elfogadási és Elszámolási Szabályzatban és az Általános Szerződési Feltételekben találhat, amelyek elérhetőek a https://www.erzsebetutalvany.hu/ugyintezes-elfogadohelyeknek oldalra kattintva.

Tekintettel az Erzsébet-utalványcsalád 2019. december 31-ei teljes körű kivezetésére, általános reklamáció benyújtására legkésőbb 2020. február 29-ig van lehetőség.

Kivonat a 2019. december 2-től hatályos ÁSZF-ből

I. ELFOGADÓHELYI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA/MEGSZÜNTETÉSE/MEGSZŰNÉSE

„…4.3.2. Megszűnik az Elfogadóhelyi Szerződés a 2019. december 31. napjáig felhasználható Erzsébet-utalvány beváltásával, elszámolásával kapcsolatos, az Elfogadóhelyi Szerződésben, illetőleg az ÁSZF-ben szereplő kötelezettségek Felek részéről történt teljes körű teljesítésével.” 

V. AZ ONLINE ELFOGADÓHELYI FELÜLET HASZNÁLATA

„…A Partner, amennyiben elektronikus utalványt, Kártyát is szeretne elfogadni és rendelkezik terminálazonosítókkal, az Online Elfogadóhelyi Felületen, a POS adatok menüpontban rögzítheti azokat. A terminálazonosítók rögzítését követően Partner a www.erzsebetutalvany.hu weboldalon található „Általános Szerződési Feltételek az elektronikus Erzsébet-utalvány és Erzsébet-utalvány Plusz kártya elfogadására” (a továbbiakban: EÁSZF) vonatkozó dokumentumban meghatározott rendelkezések alapján köteles a POS Adategyeztető Lapot kinyomtatni, és gondoskodni arról, hogy a POS Adategyeztető Lap a Forgalmazóhoz igazolható módon, cégszerűen aláírt, eredeti példányban beérkezzen legkésőbb 2019. december 9-ig.”

XV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

"15.5 Partner a 9.5 pontban foglalt eset kivételével Forgalmazó felé 2020. február 29-ig élhet reklamációval.

9.5. Forgalmazó a feldolgozás során feltárt eltéréseket (vitatott Utalványok) a számlamellékleten jelzi Partner irányába. Partner jogosult az ezzel kapcsolatos reklamációját a számla kiállításától számított 20 naptári napon belül jelezni. E határidő jogvesztő.”

 

Erzsébet-utalvány Plusz kártya

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Általános Szerződési Feltételek 2019. december 2-től módosultak, tekintettel arra, hogy az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. 2020. január 1-jétől kizárólag a beváltott utalványok Általános Szerződési Feltételek szerinti elszámolását végzi.

A módosult ÁSZF bekezdések szerint Önnek nincs teendője az elfogadóhelyi szerződés megszüntetésével kapcsolatban.

A szerződés automatikusan megszűnik abban az esetben, ha az Ön üzletében található POS-terminálon kezdeményezett, legkésőbb 2019. december 31-én, éjfélig sikeresen végrehajtott tranzakciók értékéről készített számlát Forgalmazó legkésőbb 2020. január 6-ig kiállítja, és a beváltott elektronikus utalványok értékét a szerződéses feltételeknek megfelelően megtéríti Önnek.  

Az ÁSZF rendelkezik továbbá arról, hogy amennyiben Ön első alkalommal szeretne POS-terminálokat felkészíteni Erzsébet-utalvány elfogadásra, a POS Adategyeztető Lapnak legkésőbb 2019. december 9-ig kell igazolható módon, postai úton beérkezni az EUF Zrt-hez a 1146 Budapest, Hermina út 63. postacímre. Tekintettel a POS terminálok technikai beállítására vonatkozó átfutási időkre, a fenti határidőt követően beérkezett POS Adategyeztető Lapokat nem áll módunkban feldolgozni.

Összegezve, a beváltott elektronikus utalványok ellenértékének megtérítésében nincs változás. Teljes körű információkat  az Elfogadási és Elszámolási Szabályzatban és az Általános Szerződési Feltételekben találhat, amelyek elérhetőek a https://www.erzsebetutalvany.hu/ugyintezes-elfogadohelyeknek oldalra kattintva.

Tekintettel az Erzsébet-utalványcsalád teljes körű kivezetésére, általános reklamáció benyújtására legkésőbb 2020. február 29-ig van lehetőség.

Kivonat a 2019. december 2-től hatályos ÁSZF-ből

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

I. 12. Erzsébet-utalvány Plusz kártya érvényessége - a kibocsátástól számított 5 év, de legkésőbb 2019. december 31.

IV. ELFOGADÓHELYI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA/MEGSZÜNTETÉSE/MEGSZŰNÉSE

4.3.2. Megszűnik az Elfogadóhelyi Szerződés a 2019. december 31. napjáig felhasználható elektronikus utalvány beváltásával, elszámolásával kapcsolatos, az Elfogadóhelyi Szerződésben, illetőleg az ÁSZF-ben szereplő kötelezettségek Felek részéről történt teljes körű teljesítésével.”   

V. AZ ONLINE ELFOGADÓHELYI FELÜLET HASZNÁLATA

5.8.  A Partner, amennyiben rendelkezik terminálazonosítókkal, az Online Elfogadóhelyi Felületen, a POS adatok menüpontban rögzítheti azokat. A terminálazonosítók rögzítését követően a POS Adategyeztető Lapot köteles kinyomtatni, és az Online Elfogadóhelyi Felületen történt rögzítéstől számított 8 naptári napon belül gondoskodni arról, hogy a POS Adategyeztető Lap a Forgalmazóhoz postai úton, igazolható módon, cégszerűen aláírt, eredeti példányban beérkezzen legkésőbb december 9-ig.”

IX. AZ ELEKTRONIKUS UTALVÁNY ELSZÁMOLÁSA

9.1.1. Abban az esetben, ha a Partner üzletében található POS-terminálon kezdeményezett és a Forgalmazó Tranzakció engedélyezési központja által elfogadott és sikeresen végrehajtott tranzakciók értéke a hétfőtől vasárnapig tartó elszámolási időszakban az 50.000 forint értékét nem éri el, Forgalmazó a 9.1.2. pont szerinti időszakos számlát az 50.000 forint értékének elérésekor fennálló elszámolási időszakot (hetet) követő első munkanapon, de legkésőbb 2020. január 6-ig kiállítja.

9.2.1. Partner tudomásul veszi, hogy a Forgalmazónak a számla kiállítását követő 5 munkanapon túl nem áll módjában a panaszok kezelése (7.6.1. pont), továbbá az elektronikus utalvány Alszámlára történő visszahelyezésére 2019.december 9. után nincs lehetőség.”

„7.6.1. Partner köteles a Kártyával végrehajtott tranzakciók során esetlegesen felmerülő, általa vagy a Kártyabirtokos által jelzett technikai jellegű problémák és hibák észlelése esetén – beleértve különösen azt az esetet, ha Partner részéről nem a Kártyabirtokos által fizetendő valós ellenérték került levonásra − a Forgalmazót haladéktalanul értesíteni a szükséges intézkedések megtétele érdekében. Partner az értesítést írásban, a Kártya azonosító adatainak (kártyaszám, Kártyán szereplő név, illetve kereskedői bizonylat (slip) másolata, amennyiben van ilyen) megküldésével teszi meg Forgalmazó részére.”

15.5 Partner Forgalmazó felé a 9.2.1. bekezdés kivételével, 2020. február 29-ig élhet reklamációval.

Facebook
Instagram
Linkedin
Youtube

Általános tájékoztató

2020. január 1-jétől az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. csak a beváltott utalványok Általános Szerződési Feltételek szerinti elszámolását végzi.

Bővebben