Tájékoztató a honlapon szereplő információk jogi vonzatáról

2018. FEBRUÁR 1.

1. Általános tájékoztatás

1.1. A www.erzsebetutalvany.hu honlapot a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továbbiakban: Megbízó) megbízásából az Erzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

A Megbízó adatai:

Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 63.
Képviselő: Dr. Guller Zoltán, a Kuratórium elnöke
Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék: 3309
Adószám: 18004456-1-41
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Szolgáltató adatai:

Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 63. I. em. 1.
Képviselő: Horváth Péter vezérigazgató
Cégjegyzékszám: 01-10-047823
Adószám: 24676744-2-42
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

1.2. A www.erzsebetutalvany.hu honlapot használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

1.3. A www.erzsebetutalvany.hu honlapon közvetlenül – Erzsébet-utalvány, az Erzsébet-utalvány Plusz kártya és elektronikus Erzsébet-utalvány feltöltés online megrendelésén kívül − semmilyen szolgáltatás nem rendelhető meg, a Megbízó illetőleg a Szolgáltató közvetlenül semmilyen elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nem nyújt.

1.4. A www.erzsebetutalvany.hu honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kárért és különösen a Szolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kieséséből származó olyan károkért, amelyek a honlapon található információkból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak.

 

2. Szerzői jogvédelem

2.1. A honlap és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány hozzájárulása esetén kizárólag a Szolgáltató jogosult, azonban az Erzsébet-utalvány és az Erzsébet-utalvány Plusz elnevezés és logó (ábrája), továbbá a grafikai megoldások szerzői jogi, illetve védjegyjogosultja kizárólag a Szolgáltató.
A honlap információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak.
A honlap eredeti tartalma, illetve bármilyen alkotóelemének másodközlése esetén – a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásakor is – meg kell felelnie többek között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, és a Médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek. A Megbízó vagy Szolgáltató engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

2.2. A honlapon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.

3. A honlap használatának feltételei

3.1. A honlapot megtekintő felhasználó a honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására – azaz online hozzáférésre, a honlap egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására – jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

3.2. A felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisában történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

 

4. Felelősség a szolgáltatásért

4.1. A Szolgáltató törekszik a honlapon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget.

4.2. A honlapon található linkek segítségével elérhető más honlapokon található információkat a Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

4.3. A Szolgáltató nem garantálja a honlapon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

 

5. Adatvédelem

5.1. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat az igénybe vevő hozzájárulásának hiányában csak akkor kezelhet, ha azok az igénybe vevővel közvetlenül nem hozhatók összefüggésbe.

5.2. A Szolgáltató személyes adatok esetleges kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartja.

 

6. Jogkövetkezmények

6.1. A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a szükséges − azaz a polgári jogi és büntetőjogszabályokban, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglalt − jogi lépéseket.

6.2. A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Facebook
Instagram
Linkedin
Youtube

Általános tájékoztató

2020. január 1-jétől az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. csak a beváltott utalványok Általános Szerződési Feltételek szerinti elszámolását végzi.

Bővebben